Translate

sobota, 18 lutego 2017

Siedziba Praindoeuropejczyków

Już w XVIII w. lingwiści doszli do wniosku, że podobieństwa języków indoeuropejskich muszą być spowodowane istnieniem w przeszłości jednego prajęzyka z którego powstały. Zobacz: Adam Maczkowski: Pojawienie się indoeuropejczyków w Europie Środkowej w świetle mitologii porównawczej. Hipoteza, że musiał istnieć jeden język praindoeuropejski w wieku XIX i XX była rozwijana, a aktualnie jest uważana wręcz za historyczny pewnik. Należy jednak pamiętać, że jest to ciągle tylko hipoteza, o dużym prawdopodobieństwie, która ma największą ilość wyznawców. Kto zagwarantuje lub dowiedzie, że była jednolita lingwistycznie grupa z językiem praindoeuropejskim? A może były np. 2-4 grupy sąsiadujące z podobnymi językami? (Taka hipoteza ładnie wyjaśniałaby podział na grupę satemową i kentumową języków indoeuropejskich. Do warstwy lingwistycznej dodajmy warstwę genetyczną: jeżeli przyjmiemy jako punkt wyjściowy że była jedna spójna genetycznie grupa z jednym spójnym językiem praindoeuropejskim to będzie nieco inaczej rzutować jeżeli np. przyjmiemy, że były 2-4 grupy różniące się genetycznie ale o zbliżonych językach. Wróćmy jednak do istoty tematu czyli siedziby, istnienie języka praindoeuropejskiego implikuje istnienie jakiejś społeczności która się tym językiem posługiwała, a najważniejsze gdzieś zamieszkiwała - i tu już lingwiści (i nie tylko lingwiści) nie są tacy zgodni. Na przestrzeni 200 lat pojawiały się najdziwniejsze pomysłu na siedzibę praindoeuropejczyków, wskazywano więc: Wlk. Brytanię, Niemcy, Skandynawię, Europę Środkową, kraje bałtyckie, Bałkany, Indie, Mezopotamię, itp. itd. w zasadzie chyba pojawiały się wszystkie możliwe propozycje wynikające z mapy występowania obecnych języków indoeuropejskich Zobacz: http://grzegorj.cba.pl/lingwpl/pochie2.htmlhttp://niniwa22.cba.pl/o_mnogosci_idei_na_temat_praindoeuropejczykow.htm
Mapa ukazująca obszary hipotetycznych siedzib praindoeuropejczyków wg hipotez z końca XX w. Co ciekawe, aż cztery z tych hipotez lokują te siedziby na historycznym i współczesnym obszarze Polski.
Źródło: https://it.wikipedia.org/wiki/Urheimat_protoindoeuropea
Bosch-Gimpera 1961 "uważał że zaspół indoeuropejski powstał z wielu centrów (kulturowych i językowych) w V w pne. Uważał że zamiast szukać pierwotnego ludu z pierwotnym językiem i kultura na jakimś obszarze, należy najpierw zbadać skomplikowany proces kształtowania sie ludów indoeuropejskich , ich stopniową "krystalizację" Patrz przytaczany wcześniej Adam Maczkowski: Pojawienie się indoeuropejczyków w Europie Środkowej w świetle mitologii porównawczej. Tak więc Bosch-Gimpera kontestuje koncepcję "jednego ludu, jednego języka i jednej ziemi" na co wcześniej zwróciłem uwagę.
Mimo zwracania uwagi na złożoność procesów i przestrzegania przed zbytnim upraszczaniem Bosch Gimpera wskazywał na Europę Środkową jako obszar najwcześniejszej krystalizacji grup indoeuropejskich (3000-2500 pne).
Devoto 1962r. po analizie danych lingwistycznych, archeologicznych i mitologicznych takze wskazał na Europę Środkową.
Schmid 1987r. po analizie hydronimów wskazał na pribałtyke jako siedzibę praindoeuropejczyków.
W końcu litewska badaczka Gimbutas rozwijając "teorię kurhanową" wskazała na obszar powiędzy M.Carnym, Kaspijskim i Kaukazem jako siedzibę praindoeuropejczyków. Ta lokalizacja ma najwięcej zwolenników na dzień dzisiejszy.
Jednak gdy jej pozycja jako "pewnika" została mocno naruszona poprzez pogląd ukuty przez Colina Renfrew'a , który doszedł do wniosku, że pierwotną siedzibą Indoeuropejczyków była Anatolia. To bardzo ciekawa koncepcja. Niejaki pan Grzegorz J. niezgadzający się z tą koncepcją popełnił tekst na ten temat pod, jakże wymownym tytułem "Renfrewowi nie wierzę" Pan J. co prawda okropnie się "czepia", ale jego dokonania w interesującym mnie zakresie są godne prezentacji.
http://language.cs.auckland.ac.nz
http://www.geocurrents.info/category/indo-european-origins

niedziela, 22 maja 2016

Vandalowie

Oficjalnie Wandalów zaliczono do ludów "germańskich":
http://www.ancient.eu/Vandals/
http://www.britannica.com/topic/Vandal-Germanic-people
Ciekawy fabularyzowany dokument, na uwagę zwracają mapy, utożsamienie kultury przeworskiej z Vandalami oraz animacja migracji Gotów i ich kontakt z Vandalami.

ale......
sobota, 21 maja 2016

Artefakty zaprzeczające oficjalnym koncepcjom

Istnieją artefakty zaprzeczające oficjalnym "naukowym" koncepcjom, jednak nikt nie ma odwagi/nie chce tego przyznać. Do najbardziej zaskakujących artefaktów zaliczyć można:
1. Młotek z London w Texasie USA.
Odkryty w 1934 roku, sprawiający wrażenie nowoczesnego młotek, nazwany artefaktem londyńskim, spoczywa w skale wapiennej. Nawet po otwarciu skały, rączka ze skamieniałego drewna pozostaje w nią wciśnięta. Artefakt datuje się na około .... 100 mln lat .....
https://badarchaeology.wordpress.com/2015/04/12/10-amazing-discoveries-that-will-wont-make-you-question-everything/
http://www.spidersweb.pl/2014/07/mlotek-z-london.html
http://paleo.cc/paluxy/hammer.htm
https://ujarani.com/295131
http://www.zillmer.com/!polnisch/p_galerie.htm
2. Mechanizm z Antykithiry.
http://www.spidersweb.pl/2014/07/mlotek-z-london.html
3. Dysk z Fajstos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Fajstos
http://www.academia.edu/4024342/Ambicja_kontra_prawda_historyczna_przypadek_dysku_z_Phaistos

Kronika Prokosza

piątek, 20 maja 2016

Języki - uwag kilka

Benedykt Zientara, „Świt narodów europejskich”

Str.10, Najdalej w pochwale różnorodności poszedł armeński kronikarz z XIII w. Wardan Areveltsi, który uznał pomieszanie języków budowniczych wieży Babel za Boskie dobrodziejstwo. Na miejsce prymitywnego pierwotnego języka wytworzyły się pełne finezji i swoistego czaru języki narodowe: delikatny grecki, pełen mocy rzymski, grożny hunski, błagalny syryjski, bujny perski, uroczy alański, zabawny gocki, głęboko brzmiący egipski, szczebiotliwy indyjski oraz słodki i pełen wyrazu ormiański”.
Str.30
Wspólnota językowa w świadomości plemiennej nie odgrywała analogicznej roli , jak w późniejszych narodach. …plemiona mówiące tym samym językiem nie przestawały być odrębnymi organizacjami politycznymi. …Język nie był więc przedmiotem specjalnej dumy czy przywiązania: mimo istnienia własnego pisma i zaczątków literatury Wizygoci już w V w. spisywali swe prawa po łacinie, a niebawem stracili znajomość własnego języka, nie tracac poczucia własnej odrębności”.
Str. 133
…zetknęliśmy się z gockim terminem thiuda (ze starogerm. Theudho) oznaczającym wspólnotę etniczną, odpowiednik łacińskiego gens lub natio i greckiego ethnos.

Aria - Aryjczycy


Specyfika narracji historycznej

Programy nauczania i przekazywania wiedzy historycznej koncentrują się na potędze i wielkości Rzymu jako siły sprawczej i tworzącej późniejszą Europę. Zwracają też uwagę na "grecką demokrację" czyli władzę szowinistycznych męskich oligarchów, właścicieli niewolników .... kompletnie marginalizując i eliminując przy tym pamięć i wiedzę o nierzymskich ośrodkach kultury: Celtach/Galach, "Germanach", Dakach, Kartagińczykach, Słowianach, Scytach ...
Charakterystyczne przy tym jest, że wszelkie znaczące artefakty i zapisy dokumentujące kulturę słowiańską są ignorowane, spychane w niebyt, traktowane jako mistyfikacje, fałszerstwa i błędne interpretacje ...