Translate

niedziela, 19 listopada 2017

Krew słowiańska, wszędzie nasza krew ...

29 Dywizjon Piechoty US Army składał się w większości z Polaków. Polacy - Amerykanie polskiego pochodzenia stanowili 10% wszystkich żołnierzy US Army. W oddziałach Werhamachtu też służyli Polacy wcieleni tam przez Niemców.Cześć ich pamięci. Słowianie powinni to znać i pamiętać.


Amerykańskie kino nie przekazuje już tak wyraźnie, że to Polacy giną za amerykańskie interesy.środa, 3 maja 2017

Aquila, Orzeł - znak, godło

Archetyp orła jako godła
Najstarszym znanym orłem, który uosabia władzę i boskość jest … sokół - Horus – bóg nieba, opiekun monarchii egipskiej. Nie da się nie zauważyć pewnej zbieżności lingwistycznej: Horus –orzeł, wspólny rdzeń or nie wydaje się tu przypadkowy. Jak to się stało, że sokół - drapieżny ptak nabrał w kulturze Egiptu tak poczytne miejsce, a nie np. lew, który z pewnością występował w Egipcie i był znany. Lew , jako drapieżca, zabójca wzbudzający strach i szacunek, nie zdobył miejsca w panteonie bóstw i symboli, a uczynił to sokół – ptak ze swej natury przebywający w przestworzach, więc przebywający bliżej bogów, symbol słońca-bóstwa. Wątek religijny wydaje się tu decydujący w wyborze symbolu, mimo że sokół nie może się równać z lwem jako symbolu siły.
Sokół Horus - wizerunek z epoki Faraonów - trudno nie odnieść wrażania, że musiał to być wzór do wizerunków orłów rzymskich a następnie królestw europejskich.
Współczesne godło Egiptu.
Jednak starszymi, śladami kształtowania się orła-godła, są jeszcze przed sumeryjskie „powietrzne pochówki” czyli pozostawianie ciał umarłych na specjalnych wieżach, gdzie zajmowały się nimi sępy – boskie ptaki przebywające blisko słońca i bóstw.
Stella sępów.
Ur - pieczęć królewska 3800 pne

Dwugłowy orzeł Hetytów (ok.1400 p.n.e.)
Orzeł z Petry datowany na pierwsze wieki pne.
Plakietka perska
Orzeł na monecie greckiej ok.300 r pne.
Nie będę tutaj ponownie przywoływał wyobrażeń orłów rzymskich z uwagi na ich ogólną znajomość, przypomnę tylko iż wizerunek orła jako znak legionów został wylansowany przez konsula Mariusz w roku 107 p.n.e. O czym pisałem w tym wpisie: Orzeł biały
Rysunek ozdoby Sarmackiej (ok.VII w)orzeł-gryf
Źródło: http://kronk.spb.ru/library/korolkova-ef-2008.htm
Orły Gockie ok. III/IV w. ne.
Godło cesarstwa wschdniorzymskiego 4/5 w ne.
Orzeł z Armenii datowany na 7 w ne.

Współczesne godło Syrii.
Godło Księstwa Albanii z 1914r.
Współczesne godło Mołdowy
Godło Rumunii z 1990r.
Współczesne godło Uzbekistanu. Nie da się nie zauważyć, że w tej graficznej stylizacji orzeł przybiera bardziej postać Feniksa - słonecznego Żar ptaka.
Historyczne godło Afghanistanu.
Współczesne godło Jordanii.
Współczesne godło Kurdystanu.
Współczesne godło Kirgistanu.
Z okolic Egiptu pochodzi też mit o Fenixie ptaku odradzającym się z popiołów.
W końcu mamy indyjskiego Garudę – boskiego orła, służącego bogu Wisznu.
Garuda - boski orzeł godło Tajlandii.
Godło Indonezji.

Reasumując : wyobrażenie orła wywodzi się z czasów prahistorycznych X - VII w pne. jako symbol boskiej siły i władzy. Jest najwyraźniej uniwersalnym archetypem symboli dla całej kultury ludzkiej a zwłaszcza praindoeuropejskiej. Trzeba mieć niezwykły tupet aby twierdzić, że jakaś część ludów praindoeuropejskich była wyłączona z tej spuścizny kulturowej, aby w ich archetypach, mitach i kulturze wizerunek ten nie istniał. Twierdzenie że jakieś ludy pierwszy raz zetknęły się z wizerunkiem orła przy kontakcie z legionami rzymskimi jest delikatnie mówiąc rozmijające się z realiami.
Orły germańskie
Orły polskie i słowiańskie
Strony w temacie:
http://orzelbialy.edu.pl/czesc-1/
http://bialczynski.pl/2017/01/17/dawnuy-orzel-piastowski-z-gniezna-czy-zabytek-perski/
http://twinn.pl/?idd=15&rok=2013&page=0&id=737&poz=ml1%20
http://iranpoliticsclub.net/flags/lion-sun2/index.htm

sobota, 18 lutego 2017

Siedziba Praindoeuropejczyków

Już w XVIII w. lingwiści doszli do wniosku, że podobieństwa języków indoeuropejskich muszą być spowodowane istnieniem w przeszłości jednego prajęzyka z którego powstały. Zobacz: Adam Maczkowski: Pojawienie się indoeuropejczyków w Europie Środkowej w świetle mitologii porównawczej. Hipoteza, że musiał istnieć jeden język praindoeuropejski w wieku XIX i XX była rozwijana, a aktualnie jest uważana wręcz za historyczny pewnik. Należy jednak pamiętać, że jest to ciągle tylko hipoteza, o dużym prawdopodobieństwie, która ma największą ilość wyznawców. Kto zagwarantuje lub dowiedzie, że była jednolita lingwistycznie grupa z językiem praindoeuropejskim? A może były np. 2-4 grupy sąsiadujące z podobnymi językami? (Taka hipoteza ładnie wyjaśniałaby podział na grupę satemową i kentumową języków indoeuropejskich. Do warstwy lingwistycznej dodajmy warstwę genetyczną: jeżeli przyjmiemy jako punkt wyjściowy że była jedna spójna genetycznie grupa z jednym spójnym językiem praindoeuropejskim to będzie nieco inaczej rzutować jeżeli np. przyjmiemy, że były 2-4 grupy różniące się genetycznie ale o zbliżonych językach. Wróćmy jednak do istoty tematu czyli siedziby, istnienie języka praindoeuropejskiego implikuje istnienie jakiejś społeczności która się tym językiem posługiwała, a najważniejsze gdzieś zamieszkiwała - i tu już lingwiści (i nie tylko lingwiści) nie są tacy zgodni. Na przestrzeni 200 lat pojawiały się najdziwniejsze pomysłu na siedzibę praindoeuropejczyków, wskazywano więc: Wlk. Brytanię, Niemcy, Skandynawię, Europę Środkową, kraje bałtyckie, Bałkany, Indie, Mezopotamię, itp. itd. w zasadzie chyba pojawiały się wszystkie możliwe propozycje wynikające z mapy występowania obecnych języków indoeuropejskich Zobacz: http://grzegorj.cba.pl/lingwpl/pochie2.htmlhttp://niniwa22.cba.pl/o_mnogosci_idei_na_temat_praindoeuropejczykow.htm
Mapa ukazująca obszary hipotetycznych siedzib praindoeuropejczyków wg hipotez z końca XX w. Co ciekawe, aż cztery z tych hipotez lokują te siedziby na historycznym i współczesnym obszarze Polski.
Źródło: https://it.wikipedia.org/wiki/Urheimat_protoindoeuropea
Bosch-Gimpera 1961 "uważał że zaspół indoeuropejski powstał z wielu centrów (kulturowych i językowych) w V w pne. Uważał że zamiast szukać pierwotnego ludu z pierwotnym językiem i kultura na jakimś obszarze, należy najpierw zbadać skomplikowany proces kształtowania sie ludów indoeuropejskich , ich stopniową "krystalizację" Patrz przytaczany wcześniej Adam Maczkowski: Pojawienie się indoeuropejczyków w Europie Środkowej w świetle mitologii porównawczej. Tak więc Bosch-Gimpera kontestuje koncepcję "jednego ludu, jednego języka i jednej ziemi" na co wcześniej zwróciłem uwagę.
Mimo zwracania uwagi na złożoność procesów i przestrzegania przed zbytnim upraszczaniem Bosch Gimpera wskazywał na Europę Środkową jako obszar najwcześniejszej krystalizacji grup indoeuropejskich (3000-2500 pne).
Devoto 1962r. po analizie danych lingwistycznych, archeologicznych i mitologicznych takze wskazał na Europę Środkową.
Schmid 1987r. po analizie hydronimów wskazał na pribałtyke jako siedzibę praindoeuropejczyków.
W końcu litewska badaczka Gimbutas rozwijając "teorię kurhanową" wskazała na obszar powiędzy M.Carnym, Kaspijskim i Kaukazem jako siedzibę praindoeuropejczyków. Ta lokalizacja ma najwięcej zwolenników na dzień dzisiejszy.
Jednak gdy jej pozycja jako "pewnika" została mocno naruszona poprzez pogląd ukuty przez Colina Renfrew'a , który doszedł do wniosku, że pierwotną siedzibą Indoeuropejczyków była Anatolia. To bardzo ciekawa koncepcja. Niejaki pan Grzegorz J. niezgadzający się z tą koncepcją popełnił tekst na ten temat pod, jakże wymownym tytułem "Renfrewowi nie wierzę" Pan J. co prawda okropnie się "czepia", ale jego dokonania w interesującym mnie zakresie są godne prezentacji.
http://language.cs.auckland.ac.nz
http://www.geocurrents.info/category/indo-european-origins

niedziela, 22 maja 2016

Vandalowie

Oficjalnie Wandalów zaliczono do ludów "germańskich":
http://www.ancient.eu/Vandals/
http://www.britannica.com/topic/Vandal-Germanic-people
Ciekawy fabularyzowany dokument, na uwagę zwracają mapy, utożsamienie kultury przeworskiej z Vandalami oraz animacja migracji Gotów i ich kontakt z Vandalami.

ale......
sobota, 21 maja 2016

Artefakty zaprzeczające oficjalnym koncepcjom

Istnieją artefakty zaprzeczające oficjalnym "naukowym" koncepcjom, jednak nikt nie ma odwagi/nie chce tego przyznać. Do najbardziej zaskakujących artefaktów zaliczyć można:
1. Młotek z London w Texasie USA.
Odkryty w 1934 roku, sprawiający wrażenie nowoczesnego młotek, nazwany artefaktem londyńskim, spoczywa w skale wapiennej. Nawet po otwarciu skały, rączka ze skamieniałego drewna pozostaje w nią wciśnięta. Artefakt datuje się na około .... 100 mln lat .....
https://badarchaeology.wordpress.com/2015/04/12/10-amazing-discoveries-that-will-wont-make-you-question-everything/
http://www.spidersweb.pl/2014/07/mlotek-z-london.html
http://paleo.cc/paluxy/hammer.htm
https://ujarani.com/295131
http://www.zillmer.com/!polnisch/p_galerie.htm
2. Mechanizm z Antykithiry.
http://www.spidersweb.pl/2014/07/mlotek-z-london.html
3. Dysk z Fajstos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Fajstos
http://www.academia.edu/4024342/Ambicja_kontra_prawda_historyczna_przypadek_dysku_z_Phaistos

Kronika Prokosza

piątek, 20 maja 2016

Języki - uwag kilka

Benedykt Zientara, „Świt narodów europejskich”

Str.10, Najdalej w pochwale różnorodności poszedł armeński kronikarz z XIII w. Wardan Areveltsi, który uznał pomieszanie języków budowniczych wieży Babel za Boskie dobrodziejstwo. Na miejsce prymitywnego pierwotnego języka wytworzyły się pełne finezji i swoistego czaru języki narodowe: delikatny grecki, pełen mocy rzymski, grożny hunski, błagalny syryjski, bujny perski, uroczy alański, zabawny gocki, głęboko brzmiący egipski, szczebiotliwy indyjski oraz słodki i pełen wyrazu ormiański”.
Str.30
Wspólnota językowa w świadomości plemiennej nie odgrywała analogicznej roli , jak w późniejszych narodach. …plemiona mówiące tym samym językiem nie przestawały być odrębnymi organizacjami politycznymi. …Język nie był więc przedmiotem specjalnej dumy czy przywiązania: mimo istnienia własnego pisma i zaczątków literatury Wizygoci już w V w. spisywali swe prawa po łacinie, a niebawem stracili znajomość własnego języka, nie tracac poczucia własnej odrębności”.
Str. 133
…zetknęliśmy się z gockim terminem thiuda (ze starogerm. Theudho) oznaczającym wspólnotę etniczną, odpowiednik łacińskiego gens lub natio i greckiego ethnos.