Translate

środa, 21 sierpnia 2019

Zadruga

Zadruga - umowny termin oznaczający formę wielkiej wspólnoty rodzinnej opartej na więzach krwi, wspólnocie produkcji i konsumpcji, wspólnocie majątkowej i władze naczelnika. Słowiańszczyzna ma wyjątkowo rozbudowane słownictwo w zakresie relacji rodzinnych. Jedynie kultura hinduska jest w swej istocie dorównać na tej płaszczyźnie kulturze słowiańskiej które to obie niewątpliwie sięgają do wspólnoty indoeuropejską:
Terminy z zakresu zadrugi, rodu, rodziny: ojciec, matka, mać, mama, syn, córa, brat, siostra, stryj, wuj, pociotek, krewny, dziad, baba, pradziad, prababka, wnuk, prawnuk, praszczur, plazgor, przodek, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica, świekr, świekra, dziewierz(szwagier), ZEŁWA(szwagierka), jątrew (żona brata), nieć (wnuk, siostrzeniec, bratanek), nieściora, snecha, sneszka (żona syna), żona, mąż, zięć, chłop, niewiasta, teść, teściowa, szurza (brat żony), świeść (siostra żony), swak (mąż siostry).

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Arkona

Arkona - świątynia słowiańska Świętowita na wyspie Rugia, będąca jednocześnie grodem obronnym, ze stałą załogą 300 wojów. Na czele przybytku stał arcykapłan. Świątynia była jednocześnie skarbcem słowiańskiego plemienia Ranów. Była świętym miejscem dla wszystkich Słowian zachodnio-bałtyjskich. Arkona została zdobyta i zniszczona przez duńczyków w 1168r. Helmold, autor Kroniki słowiańskiej z XII w. pisał "... i wszystkie kraje słowiańskie posyłały tam roczną daninę, wyznając, że jest on bogiem ich bogów" Warto zwrócić uwagę że podległość ta absolutnie nie ma podłoża militarnego, gdyż plemię Ranów i owszem było bitne ale niezbyt liczne, a wybitnie religijne. Należy tu wtrącić że wierzenia Słowian, niezwykle w swej analogii przypominają wierzenia hindusów. Saxo Grammaticus w Dziełach Duńczyków opisuje posąg Siętowita w Arkonie "z czterema twarzami i tyluż karkami". Sama nazwa Świętowit oznacza Święty pan (byt) co możnaby utożsamiać z najwyższą formą boga.

sobota, 13 lipca 2019

Długie noże Sasów ...

Sasi / Saksończycy (niem. Sachsen) (ang. Saxons) plemiona germańskie.
Witold Chrznowski w swej książce Słowianie i Wikingowie, Egis, Kraków 2007 str. 16-17, przywołując teksty mnicha Widukinda (Res Geste Saxonice) odnosi się do podania/legendy która wyjaśnia nazwę ludu. Otóż emigrujący Sasi zaatakowali ziemie Turyngów. Przeciągająca się walka skłoniła obie strony do rozmów pokojowych. Lecz Sasi nie dotrzymali warunków umowy i przybyli z ukrytymi saksońskimi długimi nożami. Na hasło "Saksoni, dobądźcie noży!" zamordowali gospodarzy spotkania - szlachtę Turyngów. Od tego czasu z racji, iż noże te nazywano "sachs", otrzymali takie miano. Podanie przywoływane przez Widukinda wykazuje jak najbardziej duże prawdopodobieństwo. W podobny sposób naruszając porozumienia, zamordowali 300 dostojników rzymsko-celtyckich w czasie swej inwazji na Brytanię. W 929 r. wiarołomni Sasi wymordowali plemię Brzeżan po tym jak Słowianie po układach pokojowych poddali oblegany przez Sasów swój główny gród - Łączyn. W. Chrzanowski w cytowanej książce str. 147 podaje za mnichem Widukindem: "Cały dobytek z żonami i dziećmi, wszystek sprzęt barbarzyńców wpadł w ręce królewskie. Twierdzono, że padło wtedy 200 tys. barbarzyńców. Wszyscy jeńcy dnia następnego zostali ścięci, bo tak postanowiono". Nawet, co sugeruje autor, jeżeli liczba zamordowanych jest zawyżona, to nie zmienia faktu że Saksonowie dokonali obrzydliwego ludobójstwa etnicznego na bezbronnych kobietach i dzieciach. W 937 r. postawiony przez króla Ottona I namiestnik/graf Marchii Wschodniej Sakson Geron po rozmowach pokojowych i uczcie zamordował 30 przywódców słowiańskich plemion serbo-łużyckich.

niedziela, 28 kwietnia 2019

sobota, 27 kwietnia 2019

Megality na Kujawach

Z cyklu najstarsze w Polsce obiekty i artefakty : Megality kujawskie - datowane na 3,5 tys. lat p.n.e. Wspomnieć należy, że Stonehenge w Walii jest datowany na 3 tys. lat p.n.e. a piramida Cheopsa jest datowana na 2,5 tys. lat. Mimo to, że obiekt w Polsce jest przez czynniki naukowe datowany jak ozdecydowanie starszy od wspomnianych dwu najbardziej znanych i komemercyjnie rozpowszechnionych obiektów to jego istnienie jest programowo przemilczywane.Bardzo ładne, zwarte amatorskie opracowanie:
http://andrzej-banach.eu/szlaki-turystczne/kujawy/kujawskie-megality/

Prehistoryczne kopalnie krzemienia

Z cyklu najstarsze archeologiczne obiekty i artefakty w Polsce: Prehistoryczne kopalnie krzemienia.
Informacje ogólne o neolicie: http://krzemionki.pl/o-krzemionkach/kopalnie/
Rodzaje prehistorycznych kopalni krzemienia:http://krzemionki.pl/o-krzemionkach/kopalnie/2/
Prehistoryczne kopalnie krzemienia w Europie: http://krzemionki.pl/o-krzemionkach/kopalnie/3/
Największe, zidentyfikowane prehistoryczne kopalnie krzemienia na obszarze Polski:
1. Krzemionki Opatowskie
2. Krasne Sioło / Roś
3. Rybniki

Krzemionki Opatowskie - pozostają największym i najpotężniejszym odkrytym przez archeologów prehistorycznym obiektem tego typu w całej Europie. Kopalnie są datowane na 4 tys. lat p.n.e.

Historia odkrycia Krzemionek - http://krzemionki.pl/muzeum/historia/

http://rcin.org.pl/Content/60070/WA308_79789_PIII149_O-badaniach-prehisto_I.pdf
2. Krasne Sioło / Roś - kopalnia krzemienia odkryta w Polsce w 1925r. opodal Wołkowyska (obecnie Republika Białorusi) , linii prostej położone ok. 100 km na wschód od Białegostoku.
Bibliografia: https://zenon.dainst.org/Record/000220300 http://rcin.org.pl/Content/40184/WA308_47798_P319_RECENZJE_I.pdf
https://www.academia.edu/35643270/Kalicki_Sz._Zuyeva_A._Znaczenie_krzemienia_narzutowego_w_rejonie_kopalni_krzemienia_kredowego_w_Krasnym_Siole_zarys_problematyki_na_przyk%C5%82adzie_bada%C5%84_w_latach_2008_2009
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1999-t1_(42)-nB/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1999-t1_(42)-nB-s88-93/Swiatowit_rocznik_poswiecony_archeologii_przeddziejowej_i_badaniom_pierwotnej_kultury_polskiej_i_slowianskiej-r1999-t1_(42)-nB-s88-93.pdf
3.Kopalnia krzemienia typu jamowego (odkrywkowa) w Rybnikach w Puszczy Knyszyńskiej datowana na 1 tys. p.n.e. wraz z kopalnią w Krasnym Siole musiały w neolicie tworzyć najsilniejszy ośrodek w tej części Europy, na bazie ustaleń o zasięgu eksportu z Krzemionek Opatowskich (ustalono zasięg dystrybucji narzędzi do ponad 600 km) można sądzić że kopalnie w Rybnikach i Krasnym Siole "obsługiwały" obszar od od Wisły i Bugu na zachodzie i południu, po obszary nadbałtyckie i obszar dawnej Litwy (obecnie republika Białoruś.
Zdjęcie satelitarne kopalni w Rybnikach w systemie LIDAR. Widoczne ślady jam górniczych, ale co ciekawe widoczne dwa regularne tarasy niewątpliwie nienaturalnego pochodzenia (co autor widział naocznie w terenie). Temat tych tarasów nie został jakoś podjęty przez badających obiekt archeologów.
https://www.poczytaj.pl/ksiazka/rybniki-krzemianka-z-badan-nad-krzemieniarstwem-w-polsce-polnocno-wschodniej-wojciech-borkowski,55635
http://puszczaknyszynska.treespot.pl/69-puszcza-kopalnia-krzemienia
Janusz Budziszewski, Michał Szubski i Michał Jakubczak
O identyfikacji punktów pradziejowej eksploatacji
krzemini ze złóż wtórnych przy pomocy lotniczego skanowania laserowego


http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Archeologia_Polski_Srodkowowschodniej/Archeologia_Polski_Srodkowowschodniej-r2006-t8/Archeologia_Polski_Srodkowowschodniej-r2006-t8-s410-413/Archeologia_Polski_Srodkowowschodniej-r2006-t8-s410-413.pdf

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Gobekli Tepe - Garbate Wzgórze

Gobekli Tepe - Garbate Wzgórze, obiekt którego pochodzenie datowane jest na ok. 12 000 - 14 000 tys. Stawia on pod znakiem zapytania większość oficjalnych teorii historii rozwoju człowieka, w tym wszelkie datowania przejścia z kultury zbieracko łowieckiej na rolniczą i/lub całkowicie obala teorię, że megality zaczęli stawiać dopiero ludy przeszłe na rolnictwo. Symptomatyczne jest również to że odkrycia dokonano w 1960r. a dopiero w XXI w. przeprowadzono szczegółowe badania. Rok 2019 rząd Turecki ogłosił rokiem Gobeklitepe najwyraźniej dostrzegając doniosłość odkrycia i jego komercyjny potencjał. To wszystko w końcu może doprowadzić do upadku faszywego przekonania wylansowanego i wrytego w świadomość ludzi o niebywale antycznej kulturze Egiptu.
Strona promująca Rok Gobeklitepe: http://gobeklitepe.info/